Lokalna struktura

Lokalni komitet ima svoj Izvršni odbor koji broji 8 članova. Svaki član ima određenu dužnost i predvodi jedan tim, timovi se bave užim delatnostima kako bi i rukovođenje komitetom bilo lakše.

1
2
3
9
8
6
7
4
5
previous arrow
next arrow